Potrzebujesz więcej informacji?

Formularz kontaktowy

  Dowiedz się więcej

  Najczęściej zadawane pytania

  Umowę ubezpieczenia zawiera się na  okres 12-miesięczny. Okres ubezpieczenia określa się w polisie.

  Dokumenty ubezpieczeniowe przesyłane są zdalnie i również w takiej formie, po ich akceptacji przez Ubezpieczającego, są potwierdzane.

  Według ogólnie przyjętej zasady InterRisk (na podstawie przedstawionych rachunków i faktur) zwraca Koszty Reprezentacji opłacone przez Ubezpieczonego.
  Za zgodą InterRisk – jeżeli jest to możliwe w kontekście terminów, w których koszty mają być przez Ubezpieczonego zapłacone – InterRisk może wyłożyć Koszty Reprezentacji za Ubezpieczonego.

  W ubezpieczeniach prawnych nie są wypłacone odszkodowania tylko pokrywane są koszty prawne.

  Idea ubezpieczeń ochrony prawnej polega na pokrywaniu kosztów reprezentacji prawnej Klientów. Nie są więc wypłacane odszkodowania za pojawienie się problemów prawnych, tylko pokrywane są koszty związane z doradztwem prawnym, zatrudnieniem reprezentującego klienta prawnika, koszty sądowe oraz koszty związane z egzekucją wyroków.