Dla kogo?

Prywatne
Firmowe

Co obejmuje ubezpieczenie prawne?

Podstawowy zakres ochrony:
 • doradztwo prawne w zakresie objętym ochroną (życie prywatne, pojazd lub działalność)
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za doznaną szkodę na osobie lub mieniu
 • ochrona przed sądem w sprawach o nieumyślnie popełnione przestępstwo lub wykroczenie
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczeń
Dodatkowo w sferze życia prywatnego:
 • dochodzenie roszczeń z umów konsumenckich
 • ochrona w prawie pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • ochrona w sprawach związanych ze świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi
 • doradztwo z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego
Dodatkowo dla nieruchomości oraz pojazdów:
 • dochodzenie roszczeń wynikających z prawa własności i praw rzeczowych do nieruchomości
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zakłócenia korzystania z nieruchomości
 • obrona w postepowaniu administracyjnym dotyczącym pojazdu
Chcesz mieć pełniejszą ochronę w zakresie pojazdów, rozszerzoną o ochronę związaną z transportem? Sprawdź ofertę abonamentów prawnych!

Katalog kosztów, pokrywanych w oferowanych ubezpieczeniach prawnych

 • Koszty doradztwa prawnego
 • Koszty postępowania przed sądem powszechnym, polubownym, Sądem Najwyższym, sądem administracyjnym (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  – wynagrodzenia prawnika świadczącego pomoc prawną
  – koszty sądowe wszystkich instancji
  – koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej w przypadku przegrania sprawy
  – koszty postępowania mediacyjnego w toku postępowania, ze skierowania sądu
  – koszty poręczenia majątkowego o charakterze tymczasowym
  – koszty dojazdu na sprawy rozpoznawane przed sądem zagranicznym
  – koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony praw Ubezpieczonego za granicą
 • Koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczonego przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty postępowania egzekucyjnego

 

Zalety

 • Szybki kontakt z prawnikiem
 • Suma ubezpieczenia: koszty pokrywanej pomocy prawnej nawet do 100 000 PLN/rok
 • Szeroki zakres doradztwa
 • Pokrycie kosztów sądowych przegranego procesu
 • Możliwość dochodzenia roszczeń i obrony sytuacji zaistnienia wypadku za granicą

Wady

 • Karencja
 • Wykluczenia z zakresu ochrony

Korzyści

 • Niezależność finansowa w prowadzeniu sporu
 • Pełna – 100% wysokość orzeczonego przez sąd odszkodowania
 • Szybka reakcja na problem prawny
 • Zapewniona stałość obsługi
Kontakt

Potrzebujesz ochrony prawnej?
Skontaktuj się z nami

Oferta

Sprawdź również

autostrada

Windykacja roszczeń odszkodowawczych

Pozwól specjalistom egzekwować
należności

Zobacz więcej

Ubezpieczenia majątkowe dla firm

Zadbaj o mienie i pieniądze, na które
ciężko pracujesz

Zobacz więcej

Ochrona prawna w transporcie

Ochrona wszędzie,
gdzie potrzebujesz

Zobacz więcej